Berzah Alemi

 1. text.frontend.home
 2. text.frontend.products
 3. text.frontend.productdetail

Berzah Alemi

M. Muhammedî İştihardî

İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Gerçekten kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Başka bir rivayette de İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Ben sizin hakkınızda berzah âleminden korkuyorum. Birisi: "Berzah âlemi de nedir?" diye sorduğunda İmam: "Berzah âlemi, ölümden kıyametin kopma anına kadar sürecek olan kabir hayatıdır." buyurmuştur. Diğer bir rivayette de Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Gerçekte kabir, ahiretin ilk konağıdır. Eğer insan bu konakta kurtulursa, ondan sonraki olaylar daha kolay olacaktır. Eğer bu konakta kurtulamazsa, ondan sonraki olayların sıkıntısı ondan daha az değildir. Yine Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Her kim ölürse onun kıyameti kopmuştur. ************************ Kitap teferruata girmemiş ve aşağıdaki beş bölümden oluşmuştur: 1. Ölüm Sarhoşluğu ya da Berzah Âlemine Geçişin Zorlukları 2. Berzahın Anlamı, Görünümü ve Kur'an Açısından Berzah 3. Berzah Âleminin Bazı Özellikleri 4. Rivayetlerde Berzahın Özellikleri 5. Berzah Âlemiyle İlgili 37 Hikâye


text.frontend.productdetail

 • book.originalname
 • book.authorM. Muhammedî İştihardî
 • book.translator
 • book.publisherKevser
 • book.cat_idDiger Konular
 • book.filesize1030911
 • book.pricetext.frontend.free
 • book.year2014
 • book.pages
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30