Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)

 1. text.frontend.home
 2. text.frontend.products
 3. text.frontend.productdetail

Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)

Abdulkadir Çuhacıoğlu

Hz. Ali, Ahzap Sûresi'nin 33. âyeti uyarınca tertemiz kılınmış Ehl-i Beyt'in önderi. Hz. Peygamber'den rivayet edilen hadisler gereğince, hakkı batıldan ayıran ölçü. Faziletini ve üstünlüğünü konu edinen âyet ve hadislerin haddi hesabı yok. Ehl-i Sünnet âlimlerinden Ahmed b. Hanbel "Sahâbeden hiçbiri hakkında, Ali b. Ebî Talib'in faziletlerine dair bize ulaşan hadisler kadar hadis gelmemiştir" diyor. Ehl-i Sünnet'in en önde gelen hadis âlimlerinden İmam Nesâî'nin, Hz. Ali'nin (a.s) faziletlerini konu edinen hadislerle ilgili "el-Hasâis" adlı eseri, hacminin küçüklüğüne karşılık, derinlikli içeriğiyle fincancı katırlarını epeyce ürkütmüş, günün Yezitlerini oldukça rahatsız etmiş olmalı ki, yazıldığı dönemde bile büyük fırtınalar koparmış, hatta yazarın hayatına mal olmuştur! Bu kitap, söz konusu eserin hem Türkçeye çevirisini, hem de geniş bir biçimde yorumunu ihtiva eden tenkitli bir çalışmadır.


text.frontend.productdetail

 • book.originalname
 • book.authorAbdulkadir Çuhacıoğlu
 • book.translator
 • book.publisherKevser
 • book.cat_idGENEL KİTAPLAR
 • book.filesize4269368
 • book.pricetext.frontend.free
 • book.year
 • book.pages
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30

text.frontend.relatedproductstext.frontend.youmayalsolike