Gaybet-i Numani

 1. text.frontend.home
 2. text.frontend.products
 3. text.frontend.productdetail

Gaybet-i Numani

ŞEYH MUHAMMED BİN İBRAHİM-İ NUMANÎ

Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Kâtip Ebul Hüseyin Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numanî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd âlemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık âlemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları en iyi surette yaratmış, sayılarını saymanın mümkün olmadığı zahirî ve bâtını birçok nimetler yaratarak şöyle buyurmuştur: “Allah’ın nimetlerini saymak isterseniz sayamazsınız.”


text.frontend.productdetail

 • book.originalname
 • book.authorŞEYH MUHAMMED BİN İBRAHİM-İ NUMANÎ
 • book.translator
 • book.publisherİmam Ali (a.s) Müessesesi
 • book.cat_idDiger Konular
 • book.filesize2094210
 • book.pricetext.frontend.free
 • book.year
 • book.pages
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30