Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

 1. text.frontend.home
 2. text.frontend.products
 3. text.frontend.productdetail

Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

Telif Komisyonu

İslam dininin tüm eğitim ve ِöğretileri iki ana baş‏lı‎k alt‎ında değerlendirilebilir: Birincisi; inançsal ve ideolojik konular ki buna, "Usul-i Din" yani dinin temelleri denir. İkincisi; ameli ve fer'i konular ki buna da, "Füru-i Din" yani Usul-i Din'in uzantı‎sı‎ ve fer'i konumunda olan konular denir. Çünkü her insan kendi dünya gِörüş‏ü ve inanç‎ doğrultusunda hareket eder. Bu inanç temelinin üçü, yani tevhid, nübüvvet ve mead, kâfir ile Müslümanı birbirinden ayı‎rt etme ِölçüsü, diğer ikisi yani, adalet ve imamet ise Ehli Beyt Ekolünü diğer ekollerden ayı‎ran ِölçüdür. Elinizdeki kitapta bir Müslüman gencin bilmesi gereken bu konular‎ın tümü ِözetle ele alı‎nmı‎‏ştı‎r.


text.frontend.productdetail

 • book.originalname
 • book.authorTelif Komisyonu
 • book.translator
 • book.publisherKevser
 • book.cat_idGenel Konular
 • book.filesize1058848
 • book.pricetext.frontend.free
 • book.year2013
 • book.pages
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30