PEYGAMBERİN İZİNDE

 1. text.frontend.home
 2. text.frontend.products
 3. text.frontend.productdetail

PEYGAMBERİN İZİNDE

MURTAZA MUTAHHARI

Bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. "Sunuş" adını taşıyan birinci bölüm, "Üç boyutlu davetler" ve "İslam dalgası" isimleriyle, şehit mütefekkir üstat Mutahhari tarafından kaleme alınan iki makaleyi kapsamaktadır. Bu iki, makale, aslında birkaç Müslüman yazar tarafından yazılan ve hicretin 15, yüzyılın başlaması münasebetiyle hicri 1400 yılında Hüseyniye-i irşad müessesesi tarafından yayınlanan "Muhammed Hatem-i Peygamberan" (Peygamberlerin sonuncusu Muhammed) isimli kitabın birinci ve ikinci ciltlerinin mukaddimeleri oluyor. Tabii bu iki mukaddime o kitapta üstadın adıyla değil, aksine adı geçen kuruluşun imzasıyla basılmıştır, fakat bu makalelerin aslı üstadın yazısıyla mevcuttur. Bu iki makaleyi bu kitabın baş tarafına koymayı uygun bulduk. Böylelikle hem kitap, daha yüklü olur ve hem de üstadın eserleri daha çok bir araya gelmiş olur. Elbette o kitabın (Muhammed Hatem-i peygamberan) makalelerini açıklayıcı mahiyet taşıyan az bir bölümün bu iki makaleden çıkarıldığı çok açıktır.


text.frontend.productdetail

 • book.originalname
 • book.authorMURTAZA MUTAHHARI
 • book.translator
 • book.publisherAkademi Yayınları
 • book.cat_idDiger Konular
 • book.filesize1580084
 • book.pricetext.frontend.free
 • book.year1991
 • book.pages
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30