Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

 1. text.frontend.home
 2. text.frontend.products
 3. text.frontend.productdetail

Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

Dünya Ehlibeyt Kurultayı Telif Heyeti

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı ve diğeri itretim, Ehl–i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih–i Müslim, c.7, s.122; Sünen–i Daremî, c.2, s.432; Müsned–i Ahmed, c.4, s.14, 17, 26, 59, c.4, s.466, 471, c.5, s.182; Müstedrek–i Hakim, c.4, s.109, 148, 533 vs…)


text.frontend.productdetail

 • book.originalname
 • book.authorDünya Ehlibeyt Kurultayı Telif Heyeti
 • book.translator
 • book.publisherDünya Ehlibeyt Kurultayı
 • book.cat_idDiger Konular
 • book.filesize1076425
 • book.pricetext.frontend.free
 • book.year2010
 • book.pages
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30